Ủng hộ ngay

Góc chia sẻ

Góc chia sẻ

THƯ HỌC SINH GỬI CÁC THẦY CÁC CÔ

  • 2018-12-15 16:06:33

Thư em Phạm Thị Hoàng Ngọc viết gửi các thầy các cô Làng Hy Vọng!

 

 

  • Share Via:

Nhà tài trợ

LÀNG HY VỌNG ĐÀ NẴNG

Được thành lập vào năm 1993, Làng Hy Vọng là nơi chăm sóc trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em khiếm thính.

LIÊN HỆ

209 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP Đà Nẵng

(02363) 759478

voh@dng.vnn.vn

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Bạn sẽ không bỏ sót bất kỳ một thông tin nào từ Làng Hy Vọng qua email!

  • @ Copyright LangHyVongDaNang - Designer by theW