Ủng hộ ngay

LIÊN HỆ

Liên hệ với Làng Hy vọng Đà Nẵng

Contact Us

THÔNG TIN VĂN PHÒNG

Làng hy vọng Đà Nẵng

Địa chỉ: 209 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Số điện thoại: (02363) 759478
Email: voh@dng.vnn.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nhà tài trợ

LÀNG HY VỌNG ĐÀ NẴNG

Được thành lập vào năm 1993, Làng Hy Vọng là nơi chăm sóc trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em khiếm thính.

LIÊN HỆ

209 Dũng Sĩ Thanh Khê, TP Đà Nẵng

(02363) 759478

voh@dng.vnn.vn

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Bạn sẽ không bỏ sót bất kỳ một thông tin nào từ Làng Hy Vọng qua email!

  • @ Copyright LangHyVongDaNang - Designer by theW